ارگ آنکارا در منطقه اولوس روی صخره ای بلندی واقع شده است . املاک در آلانیا ارگ آنکارا از دیدارهای و خارجی تشکیل شده است . دیواره آن شامل۴۲ برج  میباشد و دیواره  خارجی آن  شامل ۲۰ برج می باشد . در طول سالها اغلب بخشهای دیواره خارجی ارگ آنکارا تخریب شده است . ارگ آنکارا در سال ۲۷۸ قبل از میلاد مسیح ساخته شده است و  سپس  در دوره های امپراطوری بیزانس ، روم و سلجوقیان بازسازی شده است . در حال  حاضر برخی از مکان های باقیمانده در ارگ آنکارا و خانه های قدیمی ارگ  به عنوان رستوران مورد استفاده قرار گرفته اند .

معبد آگوستوس در آنکارا

معبد آگوستوس آنکارا در طقه اولوس  این شهر قرار دارد. بنا بر شواهد تاریخی ، این معبد در اواخر قرن دوم پیش ازمیلاد مسیح  ساخته شده است . در زمان اگوستوس امپراطور رومی این معبد بازسازی شد و تعدادس ستون به آن اضافه گردید .املاک در دوره بیزانس به عنوان کلیسا مورد استفاده قرار گرفت . در دوره عثمانی مسجد حاجی بایرام در کنار این معبد ساخته شد و کل محوطه این معبد نیز به عنوان بخشی از مسجد مورد استفاده قرار گرفت . پس از به رسمیت شناخته شدن جمهوری ترکیه ، مجدداٌ این معبد به عنوان معبد آگوستوس به رسمیت شناخته شد . دیواره های این معبد نوشته هایی حک شده است که در مورد پیروزی ها و دستاورد های امپراطور در آن دوره توضیح می دهد . بدون شک این معبد جزو دیدنی های آنکارا می باشد .